โรงโม่ศิลาทองวิเชียร นำหินคลุกถมทางเข้าหมู่บ้านช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้ชาวบ้าน