วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. นายพสุ สุครีวก อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยนายมนูญ วิบูลกิจ หัวหน้ากลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ได้หารือแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการคัดค้านการเปิดการทำเหมืองแร่ทองคำ ของบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ กอ.รมน.จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ ห้องรับรองทวีโชค สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์