วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 นายพสุ สุครีวก อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ นำผู้ประกอบการรับมอบใบรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมเอส (มอก.เอส) ด้านงานบริการและผลิตภัณฑ์ ในวาระก่อนการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 11/2565 โดยได้รับเกียรติจาก นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นผู้มอบใบรับรองฯ ณ ห้องเมืองราด ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ (อาคาร 2) จำนวน 11 ราย 20 ใบรับรอง ได้แก่ 1. เรือนจำชั่วคราวแคน้อย สังกัดเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ มอก.เอส 78-2562 การบริการตัดแต่งทรงผม ,มอก.เอส 25-2561 การบริการนวดและสปา ,มอก.เอส 79-2562 การบริการร้านกาแฟ ,มอก.เอส 23-2561 การบริการทำความสะอาดรถยนต์ 2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสวาย อิเล็คตริค ซิสเต็ม มอก.เอส 24-2561 การบริการซ่อมบำรุงและล้างเครื่องปรับอากาศ ,มอก.เอส 27-2561 การบริการติดตั้งจานดาวเทียม ,มอก.เอส 28-2561 การบริการติดตั้งกล้องวงจรปิด ,มอก.เอส 103-2563 งานบริการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ,มอก.เอส 176-2564 การบริการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 3. บริษัท เอสวาย คอนเนค (ประเทศไทย) จำกัด มอก.เอส 176-2564 การบริการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 4. บริษัท หญิงเอี่ยม จำกัด มอก.เอส 21-2561 การบริการทำความสะอาดอาคาร สถานที่ 5. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผ้าเขียนเทียนซีม้ง มอก.เอส 199-2565 การบริการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว 6. นายภาคภูมิ รัตนปัญญา (เรือนปั้นหยา) มอก.เอส 116-2565 การบริการโรงแรม/รีสอร์ท และให้เช่าที่พักอาศัย 7. นายก้อน ละหานนอก (ปั้นหยารีสอร์ท) มอก.เอส 116-2565 การบริการโรงแรม/รีสอร์ท และให้เช่าที่พักอาศัย 8. นายนรินทร์ ศรีมรกตมงคล (ไร่กาแฟจ่านรินทร์) มอก.เอส 79-2562 การบริการร้านกาแฟ 9. กลุ่มผลิตเซรามิคบึงสามพัน มอก.เอส 49-2562 เครื่องปั้นดินเผาสโตนแวร์ ,มอก.เอส 48-2562 เครื่องปั้นดินเผาเออร์เทนแวร์ 10. กลุ่มศิลปะเครื่องนอนเมืองศรีเทพ มอก.เอส 88-2563 ผ้าห่มนวม ,มอก.เอส 89-2563 เบาะนั่ง 11. นางสาวณัฐนันท์ บัวจตุรัส มอก.เอส 101-2563 ผลิตภัณฑ์เรซิน และมอบป้ายแสดงเครื่องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรมเอส (มอก.เอส)