วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายพสุ สุครีวก อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยนางอำไพ สงวนเครือ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม และนางสาวธันวพร วาตะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมรับฟังการแถลงนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อมอบนโยบายการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในการเปิดนโยบายปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ปฏิรูปหน่วยงาน MIND ใช้หัวใจและใจ ปั้นอุตสาหกรรมแบบยุคใหม่คู่ชุมชน โดย ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นผู้มอบนโยบาย ณ ห้อง เดอะ พอร์ทอล บอลรูม ชั้น 4 อาคาร พอร์ทอล (The portal) ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี